* {box-sizing: border-box;} body { margin: 0; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .topnav { overflow: hidden; background-color: #e9e9e9; } .topnav a { float: left; display: block; color: black; text-align: center; padding: 14px 16px; text-decoration: none; font-size: 17px; } .topnav a:hover { background-color: #ddd; color: black; } .topnav a.active { background-color: #2196F3; color: white; } .topnav input[type=text] { float: right; padding: 6px; margin-top: 8px; margin-right: 16px; border: none; font-size: 17px; } @media screen and (max-width: 600px) { .topnav a, .topnav input[type=text] { float: none; display: block; text-align: left; width: 100%; margin: 0; padding: 14px; } .topnav input[type=text] { border: 1px solid #ccc; } }

CẢI THIỆN TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI
VỚI LADIPAGE SERVICE

Dừng lãng phí thời gian và tiền bạc để thiết kế, tối ưu và quản lý một trang Landing Page không thu được kết quả như mong muốn. Kết quả chuyển đổi được chúng tôi đảm bảo!

XEM DEMO

TRANG CHỦ

DỊCH VỤ

BLOG

LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ NGAY

KẾT NỐI

[kkstarratings]

[kkstarratings]